Tento obnovený projekt spoluorganizujeme pod záštitou Slovenskej kanoistiky.

Cieľom je výrazne rozšíriť počet aktívnych členov v našom združení a z nich vychovať možných vrcholových športovcov, prípadne nástupcov  takých veľkých mien ako Michal Martikán, Elena Kaliská, Hochschornerovci alebo Škantárovci.

Ako akcie prebiehajú.

Na úplnom začiatku sú deti poučené o základoch pádlovania a bezpečnosti. Pred samotným začiatkom pádlovania sa snažíme hrami a testovaním zisťovať silové alebo vytrvalostné predpoklady. Každé dieťa dostane plávaciu vestu, prilbu, prípadne nepremokavú alebo neoprénovú výstroj a vodácku obuv. Všetko záleží od počasia, obtiažnosti vodného terénu a niekedy aj finančných možností poriadajúceho oddielu. Pri samotnom vodáckom výcviku deti začínajú na hladkej vode v sprievode inštruktorov. Najskôr na stabilnejších lodiach, tak aby bola zachovaná čo najvyššia miera bezpečnosti. Postupne si skúšajú základné úkony ako jazda vpred, vzad, otočky. Každý kurz je ukončený jednoduchými súťažami, ktoré hravou formou odhalia predpoklady budúcich kanoistov.

Je všeobecne známe, že už pri krátkom kurze (1-5 dní) dokážeme z chovania detí  odpozorovať úroveň ich aktivity, súťaživosť a priebojnosť. Projekt prebieha pod dohľadom vyškolených trénerov o odbore vodný slalom a zjazd, spravidla sú prítomní aj úspešní pretekári.

Na záver si  deti v dvojlodiach spolu s inštruktormi alebo pretekármi vyskúšajú aj mierne náročný vodný terén, kde vidíme ich schopnosť prekonávať strach.

Nerozhodne sa už v prvý deň

Samozrejme o budúcom Olympijskom víťazovi sa nerozhodne už v prvý deň J. Ide skôr o využitie prirodzenej detskej súťaživosti. Z dlhodobých skúseností vieme, že ak deti očakávajú súťaž s odmenami, tak je ich aktivita a motivácia výrazne vyššia. Ak niekto nevyhrá v súťaži alebo má zo začiatku strach z vĺn neznamená to jeho neprijatie. Ak má záujem o pádlovanie, tak je to len signál pre jeho budúcich trénerov, ktoré vlastnosti rozvíjať. Vychádzame z predpokladu, že dokonalý pretekár sa nerodí, ale vychováva.

Ako dlho trvá zvládnuť základy pádlovania

Väčšinou už prvý deň sú deti schopné pádlovať na hladkej vode a udržať smer lode. V prvom týždni už zvládajú samostatne základné zábery a začínajú zažívať prvé radosti na vode. Po mesiaci už zvládnu mierne náročný vodný terén a  začína ich vodácky život. Odvtedy sa už budú zdokonalovať rýchlosťou priamoúmernou ich vynaloženej snahe.

Finančná náročnosť

Základy pádlovania sa naučíte pomerne lacno. Mesačné členské spravidla začína od 10 Eur a je v porovnaní s inými športami relatívne nízke. Základnú výstroj vám zapožičia príslušný oddiel a pri ďalšom rozvoji sa spolupodieľa aj Slovenská kanoistika. Samozrejme Vám nevieme garantovať bezplatnú výchovu, ale na rok 2017 bol príspevok adresovaný od Slovenskej kanoistiky na každého nášho športovca do 23 rokov výrazne najvyšší zo všetkých športových zväzov na Slovensku.