Sme združenie bývalých profesionálnych športovcov, ktorí si z vlastnej skúsenosti uvedomujú, čo vrcholový šport znamená. V našej skupine máme všetci „svetové“ medaile, ktoré sa nám podarilo dosahovať vo veľmi dlhom časovom intervale. Posledné svetové úspechy sme zbierali aj vo veku, keď väčšina našich rovesníkov musela ukončiť kariéru zo zdravotných dôvodov alebo športovo „vyhoreli“ a už nenašli motiváciu na ďalší tréning.

Myslíme si, že na to, aby sa z Vášho dieťaťa stal v budúcnosti kvalitný vrcholový športovec je potrebný dlhodobý a odborne vedený proces, kde Vám nikto nemôže garantovať výsledok. Rozhodnutie, či z niekoho bude študent alebo vrcholový športovec je vždy v prvotnej fáze na rodičovi. O úspechu jednej alebo druhej cesty rozhoduje veľa faktorov. Existuje však množstvo príkladov, že tieto dva smery sa nevylučujú.

Počas doby, ktorú sme strávili v športovom svete sme sa stretli s mnohými modelmi ako vychovávať športovcov. Všetky fungujúce mali ale spoločné základné znaky. Hlavným cieľom pri výchove nesmie byť iba výkonnosť, ale  športový návyk, ktorý vytvára silné vôľové vlastnosti, psychickú odolnosť a zodpovedný prístup k povinnostiam. Tieto vlastnosti sú využiteľné v každej sfére budúceho života A to aj v prípade, keď sa dieťa po dosiahnutí určitého veku rozhodne nepokračovať v profesionálnej športovej dráhe.

Začiatky pádlovania na vode a postupná účasť na pretekoch sa odporúča medzi 7-10 rokom. Je to najmä z dôvodov, aby sa deti učili všetko postupne a nič sa nemuselo „naháňať“.  Samozrejme už v tomto veku sa usporadúvajú súťaže a tréningové kempy. Ale úspechy majú skôr informatívny charakter. Väčšina svetových odborníkov odporúča preferovať všeobecnejšie formy prípravy pred úzkou špecializáciou, ktorá pri vývoji mladého organizmu môže viesť k trvalým degeneratívnym zmenám.

Približne vo veku 15-18 rokov sa prvý krát rozhoduje, či má dieťa predpoklady na konkrétny vrcholovejší šport. V tejto fáze športovej kariéry prichádzajú prvé vážnejšie úspechy. V našich športových odvetviach si športovci dlhodobo pravidelne prinášajú zo svetových súťaží vzácne medaile.

Až vo veku 20-23 rokov sa už je potrebné rozhodnúť, či to risknúť a vyskúšať profesionálny šport alebo sa po ukončení školy zaradiť do klasického života a šport si nechať ako životný štýl.

Aj na základe našich športových priateľstiev, dokážeme zabezpečiť úzku spoluprácu s najlepšími žilinskými odborníkmi, nielen v  športovej oblasti, ale aj pri regenerácii a v lekárskej sfére. Dôraz kladieme na správny vývoj v každej oblasti. Deti sa v prípravnej fáze venujú gymnastike, plávaniu, horskej turistike, cyklistike, loptovým hrám. V silovej oblasti v mladšom veku preferujeme alternatívnejšie spôsoby ako lezenie po umelej stene, lukostreľbu, pillates a posilňovanie s vlastným telom. Klasické silové posilňovanie, ktoré je samozrejme od určitej fázy tiež nevyhnutné, konzultujeme individuálne s profesionálnymi trénermi.

Naším snom je vychovať olympijského medailistu. Aj keď sa to nikomu z nás nepodarilo, veríme, že raz niektorý z našich terajších alebo budúcich zverencov takýto úspech dosiahne. Či už to bude v kanoistike, alebo v inom športovom odvetví. Vždy budeme veľmi radi, keď svojou spoluúčasťou pomôžeme a našim prístupom ho nasmerujeme na túto ťažkú ale krásnu a výnimočnú cestu.